اطلس بازار ایران

وب سایت اطلس بازار ایران کلیک کنید

این مجموعه یک راهنمای جامع است که عدم حضور در آن ، به نوعی عدم حضور در چرخه ی اقتصادی تلقی می شود ، چراکه از طریق این مجموعه تمامی تولید کنندگان و بازرگانان کالاهایی که تمایل به عرضه آن دارند را به راحتی می توانند معرفی کنند .

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

الف - کالاها و خدمات مورد نیاز عموم مردم و متخصصان ، در این سامانه بر اساس نزدیکترین مرکز دسترسی به آن ها نسبت به محل مورد نظر معرفی شده است.

ب - با استفاده از این سامانه ، برای رفع نیازهای روزمره ، دیگر نیاز به تردد غیر ضروری در سطح شهر و اتلاف وقت و انرژی و صرف هزینه های هنگفت نیست.

ج - با بررسی قیمت کالا و خدمات مورد نظر ، از طریق تماس تلفنی با فروشندگان و یا تولید کنندگان ، احتمال خسارات ناشی از عدم اطلاع کافی از بهای آن ها از بین می رود.

د - تولید کنندگان و بازرگانان کالاهای مختلف از طریق این سامانه می توانند با ارزان ترین و سریع ترین روش ممکن برای کالای خود مشتری پیدا کنند.

ن - در دسترس بودن اطلاعات صاحبان مشاغل ، تولید کنندگان و بازرگانان در این مجموعه موجب تسهیل روابط دادوستد و در نتیجه رونق اقتصادی می شود.

و - این سامانه بر خلاف سایر رسانه ها ، برای 365 روز در سال ، 7 روز در هفته و 24 ساعت در شبانه روز قابل دسترسی می باشد.

ی - این مجموعه یک راهنمای جامع است که عدم حضور در آن ، به نوعی عدم حضور در چرخه ی اقتصادی تلقی می شود ، چراکه از طریق این مجموعه تمامی تولید کنندگان و بازرگانان کالاهایی که تمایل به عرضه آن دارند را به راحتی می توانند معرفی کنند .
  • اطلس بازار
  • ۱
  • ۰
از آنجایی که همه ما در جریانیم با گسترش و فراگیر شدن اینترنت در جهان و کشیده شدن آن هم به کشور عزیزمان ایران در آینده ای نچندان دور شاهد این خواهیم بود که همه مردم عزیزمان تمام کارهای خود را از اینترنت انجام دهند. با آمدن گوشی های جدید ، تبلت ها ، لب تاب ها و استفاده اینترنت در تمام مکانها پس هر شرکت یا سازمانی بتواند خود را در این مسیر قرار دهد آینده ای بهتر و روشن تر در پیش رو خواهد داشت . تجارت الکترونیک کم هزینه ترین راه برای شرکتها ، شهروندان و کسبه است .
  • اطلس بازار
  • ۱
  • ۰
اطلس بازار ایران : اطلس بازار ایران،اطلس بازار ایران،اطلس بازار ایران،اطلس بازار ایران،اطلس بازار ایران،اطلس بازار ایران

اطلس بازار :اطلس بازار،اطلس بازار، اطلس بازار، اطلس بازار ا،طلس بازار ،اطلس بازار ،اطلس بازار، اطلس بازار ،اطلس بازار

اطلس : اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس اطلس

بازار :بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار بازار

ایران :ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران

پول :پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول پول

ارز :ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز ارز

طلا :طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا طلا

سکه :سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه سکه

اخبار :اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار

روزنامه :روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه روزنامه

اقتصاد :اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد

فوتبال :فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال فوتبال

فیلم :فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم فیلم

آپارات :آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات آپارات

یارانه :یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه یارانه

ساری :ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری ساری

بهشهر :بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر بهشهر

مازندران :مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران مازندران

نکا :نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکا

گلوگاه :گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه گلوگاه

الکسا :الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا الکسا

قیمت ارز :قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز قیمت ارز

قیمت سکه : قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه قیمت سکه

اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :اطلس بازار :

  • اطلس بازار